Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji

Prenesi AGB+
Pravilnik o odpovedi

1. Veljavnost splošnih pogojev
Ti splošni pogoji so podlaga za vse dobave in storitve podjetja Elektrik Store. Za odstopanje in/ali dopolnjevanje sporazumov je potrebno izrecno pisno soglasje družbe Elektrik Store.

2. Ponudba in sklenitev pogodbe
Vse naše ponudbe so nezavezujoče in se lahko spremenijo. Kakovost blaga izhaja izključno iz specifikacij proizvajalca/dobavitelja. Možna so odstopanja in tehnične spremembe v primerjavi z našimi ilustracijami, opisi ali dobavnim rokom.

Pogodba je veljavna šele po pošiljanju pisne potrditve naročila (e-pošta z zadevo "Potrditev naročila - naročilo se obdeluje") ali izvedbo naročila z naše strani.

3. Cene, plačilni pogoji in načini plačila
V času naročila veljajo cene, ki so navedene na spletnih straneh Elektrik Store (https://www.elektrikstore.at/si/ ). Vse cene so končne cene v evrih in stroški dostave. Razen očitnih napak v ceni.

Med postopkom naročanja sprejemamo vse načine plačila, ki so na voljo na našem spletnem mestu. Stranka sama izbere želeni način plačila. Dodatno se zaračunajo tudi morebitni dodatni stroški (npr. pristojbina za plačilo po povzetju), ki izhajajo iz načina plačila.

Kupec se zavezuje, da bo kupnino v celoti plačal pred sklenitvijo pogodbe.
Plačilo se izvede izključno s predplačilom (bančno nakazilo, takojšnje bančno nakazilo, Paypal).

Plačilo z bančnim nakazilom

S plačilom z bančnim nakazilom lahko znesek računa za vaše naročilo poravnate z bančnim nakazilom na naš račun.
Upoštevajte, da se čas dostave pri plačilu z bančnim nakazilom podaljša za čas, ki je potreben, da vaše plačilo prispe na naš račun.

Plačilo z bančnim nakazilom SOFORT

SOFORT bančno nakazilo, preprosto varno plačilo. S plačilnim sistemom SOFORT Überweisung s certifikatom TÜV lahko preprosto in varno plačujete z običajnimi podatki spletnega bančništva, zahvaljujoč PIN&TAN, brez registracije. Več tukaj: https://documents.sofort.com/de/sue/kundeninformationen4. Dostava in odprema blaga
Dobavo blaga stranki opravijo tretji dobavitelji, ki so navedeni v postopku naročila (Storitve dostave).
Načeloma si prizadevamo, da blago odpošljemo čim prej. Če je blago na zalogi, bo poslano najpozneje v dveh delovnih dneh po prejemu naročila. Za blago, ki ni na zalogi, je rok dobave lahko do štiri tedne po prejemu naročila. Za možnost dostave Elektrik Store je odvisna od pravočasne dostave v lastni režiji. Če dostava ni izvedena iz razlogov, za katere Elektrik Store ni odgovoren, lahko Elektrik Store odstopi od pogodbe, pri čemer se Elektrik Store zaveže, da bo o tem pravočasno obvestil kupca. Vsa opravljena plačila se nemudoma povrnejo. V tem primeru stranka ni upravičena do nadomestila. Kupec se zavezuje, da bo nemudoma pregledal dobavljeno blago in prodajalca obvestil o morebitnih napakah v okviru obvestila o napakah. Če obvestilo o napaki ni poslano takoj, kupec izgubi pravico do odprave napake, zamenjave ali odškodnine.


Pritožbe v zvezi z dobavljenim blagom nam morate sporočiti takoj, najpozneje pa v petih dneh po prejemu blaga.

Ne ponujamo dostave v poštne nabiralnike, poštna skladišča ali pakirne postaje. Takšna naročila bodo preklicana.

5. Rezervacija razpoložljivosti

Če po sklenitvi pogodbe ugotovimo, da naročeno blago pri nas ali naših dobaviteljih ni več na voljo ali ga ni več mogoče dobaviti, lahko brez odškodnine odstopimo od pogodbe. Že prejeta plačila bodo stranki povrnjena takoj po odstopu od pogodbe.

6. Nesprejete in neprevzete parcele
Pridržujemo si pravico, da zaračunamo 6 EUR za nastale stroške (npr. za ravnanje, pakiranje, prevoz) za pošiljke, ki niso sprejete in niso prevzete v trgovini s paketi.

7. Prevoz - prenos tveganja
Stroške prevoza nosi kupec. Tveganje za prevoz preide na kupca takoj, ko je blago dostavljeno njemu ali tretji osebi, ki jo določi kupec in ki ni prevoznik. Če je kupec sam sklenil prevozno pogodbo, ne da bi izkoristil ponujeno možnost izbire, tveganje preide takoj, ko je blago izročeno prevozniku ali kupcu.

Če je blago dostavljeno z očitnimi poškodbami pri prevozu, se čim prej pritožite pri dostavljavcu in se takoj obrnite na nas. Če se ne pritožite ali ne stopite v stik z nami, to nima posledic za vaše pravne zahtevke in njihovo uveljavljanje, zlasti za vaše garancijske pravice. Vendar pa nam pomagajo, da lahko uveljavljamo lastne zahtevke proti prevozniku ali zavarovalnici prevoza. Pritožbe v 5 dneh.

8. Kraj izpolnitve

Kraj izpolnitve tako za našo izpolnitev kot za nasprotno izpolnitev stranke je sedež podjetja Elktrikstore:
Kukrkic Dragan, Neustiftgasse 66/3/15, 1070 Dunaj.

9. Kraj pristojnosti
Za vse tožbe proti nam je pristojno sodišče na sedežu podjetja Elktrikstore: Kukrkic Dragan, Neustiftgasse 66/3/15, 1070 Dunaj.

Če ima kupec stalno ali običajno prebivališče ali kraj zaposlitve v Avstriji, je za spore, ki izhajajo iz te pogodbe, pristojno eno od sodišč, na območju katerega ima potrošnik stalno ali običajno prebivališče ali kraj zaposlitve. Za potrošnike, ki v času sklenitve pogodbe nimajo stalnega prebivališča v Avstriji, veljajo zakonsko pristojna sodišča.


Veljavne pravne določbe: http://www.ris2.bka.gv.at
Arbitražni odbor E-control Austria: http://www.e-control.at/schlichtungsstelle
Arbitraža za potrošniške transakcije: http://www.verbraucherschlichtung.or.at/
Spletni varuh človekovih pravic: http://www.ombudsmann.at/
Evropska komisija zagotavlja platformo za izvensodno spletno reševanje sporov (platforma ODR), ki je dostopna
nahttps://ec.europa.eu/odr
10. Izbira prava
Za to pogodbo se uporablja avstrijsko materialno pravo, uporaba Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga je izključena.

11. Pravica do zamenjave in vračila
Blago, kupljeno pri Elektrik Store, lahko vrnete v 14 dneh po prejemu s pisno izjavo o odstopu od pogodbe brez navedbe razlogov. Obdobje se začne najprej s prejemom blaga. Za spoštovanje roka je dovolj, da blago pošljete pravočasno.

Neposredne stroške vračila blaga nosite vi.

Vsa vračila, ki nam jih pošljete, ustrezno žigosajte. V primeru brezplačne vrnitve se poštnina odšteje od zneska dobropisa.

12. Garancija
Garancija je v skladu s pogoji proizvajalca in je opisana v priloženem garancijskem listu.

13. Garancija
Elektrik Store jamči, da je prodano blago ob prenosu tveganja brez stvarnih in proizvodnih napak ter da ima pogodbeno zajamčene lastnosti. Od datuma izdaje računa velja zakonsko določeno garancijsko obdobje zadevnega proizvajalca.
V primeru napak, za katere Elektrik Store ni odgovoren, lahko kupec uveljavlja napake na poškodovanem blagu neposredno na servisni točki proizvajalca. Če je Elektrik Store odgovoren za napake in če je v primeru zamenjave blaga tudi nadomestna dobava pomanjkljiva, je kupec upravičen do odstopa od pogodbe ali znižanja kupnine. Elektrik Store ne prevzema nobene odgovornosti za stalno in neprekinjeno razpoložljivost ter tehnične ali električne napake spletne ponudbe.

14. Ohranitev naslova
Za vse dobave velja pridržek lastninske pravice. Dobavljeno blago ostane last Elektrik Store do popolnega plačila kupnine.

15. Shranjevanje podatkov/zaščita podatkov
Elektrik Store zaradi skladnosti z Zakonom o varstvu podatkov iz leta 2000 poudarja, da se osebni podatki kupca zbirajo le za namen obdelave naročila, obdelave za dostavo blaga.

Elektrik Store vaših podatkov ne posreduje/prodaja tretjim osebam in jih bo posredoval tretjim osebam le, če je to potrebno za izvajanje naše pogodbe z vami ali zaradi zakonskih predpisov.
Vaše podatke (naročilo, ime/priimek, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov) posredujemo podizvajalcem/špediterjem/službi za dostavo pošiljk
,da lahko obdelajo/dostavijo vaše naročilo. Za obdelavo vaših osebnih podatkov so odgovorna sama podjetja.

16. Pravica do odstopa od pogodbe

Če je stranka podjetnik v skladu s §1 UGB, je odstop od pogodbe v celoti izključen.

Zasebne stranke imajo pravico, da v štirinajstih dneh brez navedbe razlogov odstopijo od te pogodbe.
Rok za preklic je štirinajst dni od dneva:

(a) v primeru pogodbe o opravljanju storitev ali pogodbe o dobavi vode, plina ali električne energije, če ni
ponujene v prodajo v omejenem obsegu ali količini, daljinskega ogrevanja ali
digitalna vsebina, ki ni dobavljena na otipljivem nosilcu: "sklenitev pogodbe.
(b) v primeru prodajne pogodbe: dan, ko vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo navedete, prevzame ali je prevzela blago
Ima ali je pridobil lastništvo nad blagom.
(c) v primeru pogodbe za več vrst blaga, ki ga je potrošnik naročil kot del enega naročila
in ki se dostavljajo ločeno: na dan, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli in ni prevoznik, prevzeli v posest
zadnje blago.
d) v primeru pogodbe o dobavi blaga v več delnih pošiljkah ali kosih: na dan, ko vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli in ni prevoznik
tretja oseba, ki ni prevoznik, prevzame zadnjo pošiljko ali kos
zadnji del ali kos.

Če želite uveljavljati pravico do umika, se obrnite na nas na naslednji naslov

Podjetje
Elektrik Store
Kukrkic Dragan
Neustiftgasse 66/3/15, 1070 Wien
Fax: +43 1 957 5781
email: office@elektrikstore.at

z jasno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti) o svoji odločitvi, da prekličete to pogodbo. Uporabite lahko priloženi model umika
Obrazec za preklic, ki pa ni obvezen.

Za upoštevanje roka za preklic zadostuje, da obvestilo o uveljavljanju pravice do preklica pošljete pred iztekom roka za preklic
Pred iztekom roka za preklic.
Posledice preklica
Če odstopite od te pogodbe, vam bomo vrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno z
Stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki nastanejo, ker ste izbrali drugo vrsto dostave kot najcenejšo standardno dostavo, ki jo ponujamo) najcenejšo standardno dostavo, ki jo ponujamo) brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko je bila na dan, ko prejmemo obvestilo o vašem preklicu te pogodbe. Za to odplačilo
z istim plačilnim sredstvom, ki ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače v nobenem primeru vam za to vračilo ne bodo zaračunane nobene pristojbine.

Povračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj.

Blago nam morate vrniti takoj, v vsakem primeru pa najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odpovedi te pogodbe
na dan, ko nas obvestite o preklicu te pogodbe. Rok
rok se šteje za upoštevanega, če blago pošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosite vi.

Če je bilo blago poškodovano, mora kupec plačati nastalo škodo.

Izgubo vrednosti blaga morate plačati le, če je ta izguba vrednosti posledica pregleda blaga, ki je potreben za pregled blaga
Kakovost, značilnosti in delovanje blaga niso potrebni


V primeru delne odpovedi pogodbe bomo izstavili račun za razliko med stroški odpreme (lestvica stroškov odpreme) in popusti (lestvica popustov) ter razliko odšteli od dobropisa.

17. 17.Elektronsko izdajanje računov
S strinjanjem s splošnimi pogoji se stranka strinja s
prejemanjem računov v elektronski obliki (e-pošta).

18. Dovoljenje za parkiranje

Z odobritvijo dovoljenja za parkiranje izvajalcu paketnih storitev (želena lokacija, sosed) se tveganje izgube in škode prenese na vas kot prejemnika/pooblaščenca.

Odgovornost z naše strani ali s strani izvajalca paketnih storitev za škodo, nastalo po parkiranju pošiljke v skladu z navodili, je izključena.

Vse informacije so podane po našem najboljšem vedenju in prepričanju. Če smo se kljub temu zmotili, to obžalujemo, vendar žal ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za ta primer.

Ne prevzemamo nobene odgovornosti za zunanje vsebine, na katere se sklicujemo s hiperpovezavami. Prav tako želimo poudariti, da zaradi posodabljanja nenehno spreminjamo informacije, ki jih ponujamo.

Vsebina teh strani je zaščitena z avtorskimi pravicami. Informacije so namenjene le za osebno uporabo. Brez našega soglasja je prepovedana vsakršna nadaljnja uporaba, zlasti shranjevanje v zbirkah podatkov, objava, razmnoževanje in kakršna koli oblika komercialne uporabe ter razkritje tretjim osebam - tudi delno ali v spremenjeni obliki.

Nismo odgovorni za neposredno ali posredno škodo, vključno z izgubo dobička, ki bi nastala zaradi informacij na tem spletnem mestu ali bi bila kako drugače povezana z njimi.

Za razpoložljivost, pravilnost in popolnost vsebine ali podatkov ne jamčimo.


Podatki o dostopu se shranjujejo in uporabljajo za statistične namene. Osebni podatki se ne zbirajo.

Ne prevzemamo nobene odgovornosti za dostopnost naših strani ali kakovost dostopa do njih, zlasti za čas dostopa in vrsto predstavitve. Poudarjamo, da so možnosti prikaza odvisne od sistema. To tudi pomeni, da prikaz strani WWW ni mogoč v vseh sistemih.