Yleiset käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot

Lataa AGB+
Peruutusehdot

1. Yleisten ehtojen voimassaolo
Nämä yleiset ehdot ovat Elektrik Storen kaikkien toimitusten ja palvelujen perusta. Sopimuksista poikkeaminen ja/tai niiden täydentäminen edellyttää Elektrik Storen nimenomaista kirjallista suostumusta.

2. Tarjous ja sopimuksen tekeminen
Kaikki tarjouksemme ovat sitomattomia ja voivat muuttua. Tavaroiden laatu määräytyy yksinomaan valmistajan/toimittajan eritelmien perusteella. Poikkeamat ja tekniset muutokset kuviin, kuvauksiin tai toimitusaikaan nähden ovat mahdollisia.

Sopimus on voimassa vasta, kun kirjallinen tilausvahvistus on lähetetty (sähköpostiosoite) otsikolla "Tilausvahvistus - tilausta käsitellään") tai tilauksen toteuttamisesta.

3. Hinnat, maksuehdot ja maksutavat
Sovelletaan Elektrik Storen (https://www.elektrikstore.at/fi/ ) Internet-sivuilla tilaushetkellä ilmoitettuja hintoja. Kaikki hinnat ovat lopullisia euromääräisiä hintoja, joihin lisätään toimituskulut. Ilmeisiä hintavirheitä lukuun ottamatta.

Hyväksymme kaikki verkkosivustollamme tarjotut maksutavat tilausprosessin aikana. Asiakas valitsee itse haluamansa maksutavan. Maksutavasta mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset (esim. toimitusmaksu) veloitetaan lisäksi.

Ostaja sitoutuu maksamaan kauppahinnan kokonaisuudessaan ennen sopimuksen tekemistä.
Maksu suoritetaan yksinomaan ennakkomaksuna (pankkisiirto, pikasiirto, Paypal).

Maksu pankkisiirrolla

Maksamalla pankkisiirrolla voit maksaa tilauksesi laskun summan pankkisiirrolla tilillemme.
Huomioithan, että pankkisiirrolla suoritetun maksun toimitusaikaa pidennetään sillä ajalla, joka kuluu maksun saapumiseen tilillemme.

Maksu SOFORT-pankkisiirrolla

SOFORT pankkisiirto, yksinkertaisesti turvallinen maksu. TÜV-sertifioidulla SOFORT Überweisung -maksujärjestelmällä voit maksaa helposti ja turvallisesti tavallisilla verkkopankkitunnuksillasi PIN&TANin ansiosta ilman rekisteröitymistä. Lisää täällä: https://documents.sofort.com/de/sue/kundeninformationen4. Tavaroiden toimitus ja lähettäminen
Tavaroiden toimittamisesta asiakkaalle huolehtivat tilausprosessin yhteydessä ilmoitetut kolmannen osapuolen toimittajat (Toimituspalvelut).
Periaatteessa pyrimme lähettämään tavarat mahdollisimman nopeasti. Jos tuotteita on varastossa, ne lähetetään viimeistään kahden työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Niiden tuotteiden osalta, joita ei ole varastossa, toimitusaika voi olla jopa neljä viikkoa tilauksen vastaanottamisesta. Toimitusmahdollisuus Elektrik Store on riippuvainen oikea-aikaisesta itsetoimituksesta. Jos toimitus epäonnistuu syistä, joista Elektrik Store ei ole vastuussa, Elektrik Store voi peruuttaa sopimuksen, jolloin Elektrik Store sitoutuu ilmoittamaan siitä asiakkaalle ajoissa. Kaikki suoritetut maksut palautetaan viipymättä. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen. Ostaja sitoutuu tarkastamaan toimitetut tavarat viipymättä ja ilmoittamaan myyjälle mahdollisista puutteista virheilmoituksen puitteissa. Jos vikailmoitusta ei tehdä välittömästi, ostaja menettää oikeutensa vian korjaamiseen, vaihtamiseen tai vahingonkorvaukseen.


Toimitettuja tavaroita koskevat valitukset on ilmoitettava meille viipymättä, kuitenkin viimeistään 5 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Emme tarjoa toimitusta postilokeroihin, postivarastoihin tai pakkausasemille. Tällaiset tilaukset peruutetaan.

5. Saatavuusvaraus

Jos huomaamme sopimuksen tekemisen jälkeen, että tilattuja tavaroita ei ole enää saatavilla meiltä tai toimittajiltamme tai että niitä ei voida enää toimittaa, voimme peruuttaa sopimuksen ilman korvausta. Jo saadut maksut palautetaan asiakkaalle välittömästi sopimuksen peruuttamisen jälkeen.

6. Hyväksymättömät ja perimättä jääneet paketit
Pidätämme oikeuden veloittaa 6 euroa aiheutuneista kuluista (esim. käsittelystä, pakkauksesta, rahdista) paketeista, joita ei hyväksytä eikä noudeta pakettikaupasta.

7. Kuljetus - Riskin siirto
Ostaja vastaa kuljetuskustannuksista. Kuljetusriski siirtyy ostajalle heti, kun tavara on toimitettu hänelle tai hänen nimeämälleen kolmannelle osapuolelle, joka ei ole rahdinkuljettaja. Jos ostaja on tehnyt kuljetussopimuksen itse käyttämättä tarjottua valintamahdollisuutta, vaaranvastuu siirtyy heti, kun tavara on luovutettu rahdinkuljettajalle tai ostajalle.

Jos tavaran toimituksessa on ilmeisiä kuljetusvaurioita, reklamoi tällaisista vioista tavaran toimittajalle mahdollisimman pian ja ota välittömästi yhteyttä meihin. Valituksen tekemättä jättäminen tai yhteydenoton laiminlyönti ei vaikuta lakisääteisiin vaatimuksiisi ja niiden täytäntöönpanoon, erityisesti takuuoikeuksiisi. Ne auttavat meitä kuitenkin esittämään omat vaatimuksemme rahdinkuljettajaa tai kuljetusvakuutusta vastaan. Reklamaatiot 5 päivän kuluessa.

8. Suorituspaikka

Sekä meidän suorituksemme että asiakkaan vastasuorituksen suorituspaikka on Elktrikstoren rekisteröity toimipaikka:
Kukrkic Dragan, Neustiftgasse 66/3/15, 1070 Wien.

9. Oikeuspaikka
Elktrikstoren rekisteröity toimipaikka: Kukrkic Dragan, Neustiftgasse 66/3/15, 1070 Wien on toimivaltainen kaikissa meitä vastaan nostetuissa kanteissa.

Jos ostajan kotipaikka, asuinpaikka tai työpaikka on Itävallassa, tästä sopimuksesta johtuvissa riita-asioissa toimivaltainen on yksi niistä tuomioistuimista, jonka alueella kuluttajalla on kotipaikka, asuinpaikka tai työpaikka. Kuluttajiin, joiden kotipaikka ei ole Itävallassa sopimuksen tekohetkellä, sovelletaan lakisääteistä tuomioistuinta.


Sovellettavat oikeudelliset säännökset: http://www.ris2.bka.gv.at
Arbitration Board of E- Control Austria: http://www.e-control.at/schlichtungsstelle
Välimiesmenettely kuluttajakauppoja varten: http://www.verbraucherschlichtung.or.at/
Internet-asiamies: http://www.ombudsmann.at/
Euroopan komissio tarjoaa foorumin tuomioistuinten ulkopuolista verkkovälitteistä riitojenratkaisua varten (ODR-foorumi), johon voi tutustua
osoitteessa https://ec.europa.eu/odr
10. Lainvalinta
Tähän sopimukseen sovelletaan Itävallan aineellista oikeutta, ja YK:n yleissopimus tavaroiden kansainvälisestä kaupasta on suljettu pois.

11. Vaihto- ja palautusoikeus
Elektrik Storesta ostetut tavarat voi palauttaa 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta kirjallisella peruuttamisilmoituksella ilman perusteluja. Määräaika alkaa aikaisintaan tavaroiden vastaanottamisesta. Määräajan noudattamiseksi riittää, että tavarat lähetetään ajoissa.

Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

Leimaa kaikki palautukset meille riittävästi. Jos palautus ei ole ilmainen, postikulut vähennetään hyvityksen määrästä.

12. Takuu
Takuu on valmistajan ehtojen mukainen, ja se on kuvattu liitteenä olevassa takuukortissa.

13. Takuu
Elektrik Store takaa, että myydyissä tavaroissa ei ole riskinsiirtohetkellä materiaali- ja valmistusvirheitä ja että niillä on sopimuksessa taatut ominaisuudet. Kunkin valmistajan lakisääteinen takuuaika on voimassa laskutuspäivästä alkaen.
Jos Elektrik Store ei ole vastuussa vioista, asiakas voi reklamoida vioittuneen tavaran vioista suoraan valmistajan palvelupisteessä. Jos Elektrik Store on vastuussa virheistä ja jos tavaran vaihdon yhteydessä myös korvaava toimitus on virheellinen, ostajalla on oikeus purkaa sopimus tai alentaa ostohintaa. Elektrik Store ei ota vastuuta verkkotarjouksen jatkuvasta ja keskeytymättömästä saatavuudesta eikä teknisistä tai sähköisistä virheistä.

14. Omistusoikeuden säilyttäminen
Kaikkiin toimituksiin sovelletaan omistusoikeuden pidätystä. Toimitetut tavarat ovat Elektrik Storen omaisuutta, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

15. Tietojen varastointi/tietosuojaus
Tietosuojalain (Data Protection Act 2000) noudattamiseksi Elektrik Store huomauttaa, että asiakkaan henkilötietoja kerätään ainoastaan tilauksen käsittelyä ja tavaroiden toimittamista varten.

Elektrik Store ei anna/myydä tietojasi kolmansille osapuolille ja antaa niitä kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen kanssasi tekemämme sopimuksen toteuttamiseksi tai lakisääteisten määräysten vuoksi.
Välitämme tietosi (tilaus, etunimi/sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) alihankkijoille/edustajille/pakettipalvelulle, jotta he voivat käsitellä/toimittaa tilauksesi. Yritykset ovat itse vastuussa henkilötietojesi käsittelystä.

16. Peruuttamisoikeus

Jos asiakas on UGB:n 1 §:n mukainen yrittäjä, peruuttaminen on kokonaan poissuljettu .

Yksityisasiakkailla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän kuluessa ilman perusteluja.
Peruuttamisaika on neljätoista päivää päivästä:

(a) jos kyseessä on palvelujen suorittamista koskeva sopimus tai veden, kaasun tai sähkön toimittamista koskeva sopimus, jos ei ole kyse
joita tarjotaan myyntiin rajoitettu määrä tai määrä, kaukolämmön tai kaukolämmön tai
digitaalinen sisältö, jota ei toimiteta aineellisella välineellä: "sopimuksen tekeminen.
(b) myyntisopimuksen osalta: sinä päivänä, jona sinä tai kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja ja jonka olet ilmoittanut, ottaa tai on ottanut tavarat haltuunsa
On ottanut tai on ottanut tavarat haltuunsa.
(c) kun kyseessä on sopimus useista tavaroista, jotka kuluttaja on tilannut osana yhtä tilausta, ja c) kun kyseessä on sopimus useista tavaroista, jotka kuluttaja on tilannut yhtenä tilauksena
ja jotka toimitetaan erikseen: sinä päivänä, jona te tai teidän nimeämänne kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on ottanut haltuunsa seuraavat tavarat
viimeiset tavarat.
d) jos kyseessä on sopimus tavaroiden toimittamisesta useina osalähetyksinä tai kappaleina: sinä päivänä, jona sinä tai sinun nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja
kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on ottanut haltuunsa viimeisen lähetyksen tai kappaleen
viimeinen osa tai kappale.

Jos haluat käyttää peruuttamisoikeuttasi, sinun on otettava meihin yhteyttä seuraavaan osoitteeseen

Yritys
Elektrik Store

Kukrkic Dragan
Neustiftgasse 66/3/15, 1070 Wien
Faksi: +43 1 957 5781
sähköposti: office@elektrikstore.at

selkeällä ilmoituksella (esim. postitse, faksilla tai sähköpostitse lähetetyllä kirjeellä) päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus. Voit käyttää oheista mallia peruuttaminen
Peruutuslomake, joka ei kuitenkaan ole pakollinen.

Peruutusajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruutusoikeuden käyttämisestä ennen peruutusajan päättymistä
Ennen peruuttamisajan päättymistä.
Peruuttamisen seuraukset
Jos peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien
Toimituskustannukset (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut muun toimitustavan kuin halvimman tarjoamamme vakiotoimituksen) tarjoamamme halvin vakiotoimitus) ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona toimitus on suoritettu päivänä, jona saamme ilmoituksen tämän sopimuksen peruuttamisesta. Tätä takaisinmaksua varten
samaa maksuvälinettä, jota käytit alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti toisin sovittu sinulta ei missään tapauksessa peritä mitään maksuja tästä takaisinmaksusta.

Voimme kieltäytyä maksamasta takaisin ennen kuin olemme saaneet tavarat takaisin.

Sinun on palautettava tavarat meille välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona ilmoitat meille tämän sopimuksen peruuttamisesta
päivänä, jona ilmoitat meille tämän sopimuksen peruuttamisesta. Määräaika
määräaikaa katsotaan noudatetun, jos lähetät tavarat ennen neljäntoista päivän määräajan päättymistä.

Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

Jos tavarat ovat vahingoittuneet, asiakkaan on maksettava aiheutuneet vahingot.

Sinun on maksettava tavaran arvon alenemisesta vain, jos arvon aleneminen johtuu tavaran tarkastuksesta, joka on tarpeen tavaran tarkastusta varten
Tavaroiden laatuun, ominaisuuksiin ja toimintaan ei ole tarpeen


Jos sopimus peruutetaan osittain, laskutamme lähtevien toimituskulujen (toimituskulujen asteikko) ja alennusten (alennusasteikko) välisen erotuksen ja vähennämme erotuksen hyvityslaskussa.

17.Sähköinen laskutus
Hyväksymällä yleiset sopimusehdot asiakas suostuu
vastaanottamaan laskut sähköisesti (sähköpostitse).

18. Pysäköintilupa

Antamalla pakettipalvelun tarjoajalle pysäköintiluvan (haluttu paikka, naapuri), siirtyy vahinkoriski vastaanottajalle/valtuutetulle.

Meidän tai pakettipalvelun tarjoajan vastuu vahingoista, jotka syntyvät sen jälkeen, kun paketti on pysäköity ohjeiden mukaisesti, on suljettu pois.

Kaikki tiedot on annettu parhaan tietämyksemme ja uskomuksemme mukaan. Jos olemme kuitenkin tehneet virheen, pahoittelemme sitä, mutta emme valitettavasti voi ottaa mitään vastuuta tästä tapauksesta.

Emme ota vastuuta ulkoisesta sisällöstä, johon viittaamme hyperlinkkien avulla. Haluamme myös huomauttaa, että muutamme jatkuvasti tarjoamiamme tietoja päivityssyistä.

Näiden sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeudella. Tiedot on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Jatkokäyttö, erityisesti tallentaminen tietokantoihin, julkaiseminen, monistaminen ja kaikenlainen kaupallinen käyttö sekä luovuttaminen kolmansille osapuolille - myös osittain tai tarkistetussa muodossa - on kielletty ilman suostumustamme.

Emme ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien voiton menetyksestä, jotka johtuvat tällä verkkosivustolla annetuista tiedoista tai liittyvät niihin.

Sisällön tai tietojen saatavuudesta, oikeellisuudesta ja täydellisyydestä ei anneta takuuta.


Käyttäjätiedot tallennetaan ja niitä käytetään tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja ei kerätä.

Emme ota vastuuta sivujemme saavutettavuudesta tai niiden laadusta, erityisesti saavutettavuusajasta ja esitystavasta. Haluamme huomauttaa, että näyttövaihtoehdot riippuvat järjestelmästä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että WWW-sivujen näyttäminen ei ole mahdollista kaikissa järjestelmissä.