List of products by brand ETI

ETI Neozed Sicherung D02 GL 35A
2-5 TageBeschreibung
D02 gL 35A


Produkt Gruppe
LV-fuse link


Produkt UntergruppeCharakteristik
gG


Bemessungsspannung AC
400V


Bemessungsstrom
35A


Typ
D0


Größe
D02


Abschaltleistung AC
50kA


Abschaltleistung DC
8kA


Bemessungsspannung DC
250V


Abmessungen
E18


Anzeiger
visual top


€0.68
ETI Neozed Sicherung D02 GL 25A
2-5 TageBeschreibung
D02 gL 25A


Produkt Gruppe
LV-fuse link


Produkt UntergruppeCharakteristik
gG


Bemessungsspannung AC
400V


Bemessungsstrom
25A


Typ
D0


Größe
D02


Abschaltleistung AC
50kA


Abschaltleistung DC
8kA


Bemessungsspannung DC
250V


Abmessungen
E18


Anzeiger
visual top


€0.55
ETI Neozed Sicherung D02 GL 20A
2-5 TageBeschreibung
D02 gL 20A


Charakteristik
gG


Bemessungsspannung AC
400V


Bemessungsstrom
20A


Typ
D0


Größe
D02


Abschaltleistung AC
50kA


Abschaltleistung DC
8kA


Bemessungsspannung DC
250V


Abmessungen
E18


Anzeiger
visual top


€0.53
ETI Neozed Sicherung D02 GL 50A
2-5 TageBeschreibung
D02 gL 50A


Produkt Gruppe
LV-fuse link


Produkt UntergruppeCharakteristik
gG


Bemessungsspannung AC
400V


Bemessungsstrom
50A


Typ
D0


Größe
D02


Abschaltleistung AC
50kA


Abschaltleistung DC
8kA


Bemessungsspannung DC
250V


Abmessungen
E18


Anzeiger
visual top


€0.76
ETI Neozed Sicherung D02 GL 63A
2-5 TageBeschreibung
D02 gL 63A


Produkt Gruppe
LV-fuse link


Charakteristik
gG


Bemessungsspannung AC
400V


Bemessungsstrom
63A


Typ
D0


Größe
D02


Abschaltleistung AC
50kA


Abschaltleistung DC
8kA


Bemessungsspannung DC
250V


Abmessungen
E18


Anzeiger
visual top


€1.58